Vision Quest - Jak si napsat dopis o záměru

Jakmile se účastníci zavážou, že podstoupí Vision Quest, budou požádáni, aby napsali Dopis o Záměru Velkému Duchu. Dopis by měl obsahovat odstavec (přibližně) o každé z následujících oblastí. Nemusí toho být hodně, cokoliv vzejde ze srdce, ať napíší. Tento dopis se odevzdá ohni, zatímco budou na Vision Quest.

  • Jak jsem na tom fyzicky.

  • Jak jsem na tom emocionálně.

  • Jak jsem na tom mentálně.

  • Jak jsem na tom duchovně.

  • Proč chci hledat.

Tento dopis jim pomůže udělat si jasno v těch oblastech jejich života, které potřebují léčení; ve věcech, které chtějí změnit nebo nechat jít, a taky jim pomůže ujasnit si sny, které by chtěli projevit ve svých životech.

Příprava na Obětní obřad:

Obětní obřad je jedna z nejdůležitějších částí Vision Quest, protože pomáhá uzavřít celý proces. Má několik různých částí.

Část 1 : Dar Ohni

Prvním darem Ohni pro každého hledajícího bude jeho 405.modlitebních váčků. Každý hledající bude muset také najít předmět , který odevzdá Obřadnímu Ohni - tento předmět bude reprezentovat něco, k čemu je emocionálně připoután. Nemusí to mít nevyhnutně materiální hodnotu. Mělo by to být pro vás něco důležitého, co potřebujete nechat jít nebo to transformovat, nebo vyléčit či projevit ve svém životě.

Příklad: Někdo, kdo je závislý na čokoládě a chce tuto závislost transformovat, může odevzdat ohni při Obětním obřadu krabičku čokoládových bonbónů.

Další příklad: Někdo, kdo se chce oprostit od bývalého vztahu, může odevzdat ohni obrázek dané osoby nebo aktuální zásnubní prsten.

Toto jsou jednoduché příklady, nejsou žádná omezení pro to, co by mělo být darem Ohni, pokud to má pro danou osobu symbolický a emocionální význam.

Část 2 : Dar Vůdci Obřadu

Dar od srdce Vůdci Obřadu jako projev vděčnosti.

Část 3 : Dar Organizátorovi

Dar od srdce Správci Území jako projev vděčnosti.

Část 4 : Slavnostní hostina

Když se hledači vrátí ze svého Vision Quest, půjdou rovnou do sauny. Poté, co skončíme se saunou, snědí něco lehkého, osprchují se a pak budeme mít Obětní obřad.. Po Obětním obřadu budeme mít velkou slavnostní hostinu, kterou budeme společně sdílet jako komunita.

Čas na integraci bude poté, co si odpočinou.

 

Posílám Lásku, Světlo a Život

Jorge Radtailhawk