Wakantanka čanupa

Wakantanka hunchimala yelo hey
Makaki kelo wany wachi yelo hey
Čanupa kile, yuha  oye waye loyo hey
Heya heya hey, heya heya heyo hey

wakantanka_chanupa3.mp3